Sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên

Được bào chế từ các dược liệu có nguồn gốc tự nhiên và đóng gói tại bệnh viện Bạch Mai, bao gồm:

Hoa hòe
Xuyên khung
Ngưu tất
Chỉ xác